บ้านฟ้าใส (Beach Front) บ้านพบรัก (Beach Front)
Sea 19 Sea 9 (Big room)
Sea 18 ห้องปุยเมฆ 1 (Puimek 1)
ห้องปุยเมฆ 2 (Puimek 2) Sea 1
Bungalo (B1 , B2) Sea 2 - 8 , 10 - 17 (Family)
Total 12 items Page : 1 : 2